air-up

Letecká angličtina Bratislava

V rámci služieb, ktoré poskytujeme ako letecká angličtina, teda primárne ICAO English je naše primárne zameranie na oblasť letecká angličtina Bratislava, Trenčín, ale poskytujeme leteckú angličtinu aj v Žiline.

Letecká angličtina Bratislava je služba, ktorú poskytujeme v spolupráci s Aero Language. Avšak preskúšanie ICAO English v Bratislave nie je viazané geograficky len na Bratislavu a jej najbližšie okolie.

Letecká angličtina v Bratislave a jej preskúšanie môže byť zrealizované prostredníctvom siete Aero Language ktorýmkoľvek examinátorom jazykovej spôsobilosti, prakticky na akomkoľvek geografickom mieste.

Aero Language ako language assessment body poskytuje preskúšanie leteckej angličtiny v Bratislave aj pre iné odbornosti. Ako príklad môžeme uviesť preskúšanie leteckej IFR angličtiny. Okrem leteckej angličtiny však poskytuje Aero Language aj preskúšanie leteckej slovenčiny. To je určené pre zahraničných pilotov, ktorí ovládajú Slovenský jazyk, avšak slovenčina nie je ich materinský jazyk.

Pre pilotov IFR, alebo letecké školy poskytujúce letecký výcvik IFR realizuje Aero Language aj preskúšanie Letecká  IFR angličtina Bratislava taktiež priamo v Bratislave, alebo v priľahlom okolí.