Aviation English

Providing ICAO English exam and training

Assessment ICAO English - aviation English

1
Krok 1: Registrácia

Potrebujeme Vaše údaje. Registrácia je žiadosť o preskúšanie ICAO English a zároveň potrebujeme Váš súhlas na spracovanie osobných údajov. Vaše údaje sú v bezpečí - máme vlastné štandardy v súlade s GDPR.

2
Krok 3: Hodnotenie

Každé preskúšanie musí byť hodnotené dvomi nezávislými osobami. Pokiaľ je pri vašom preskúšaní hodnotiteľ, je preskúšanie ICAO English vyhodnotené ihneď. V ostatných prípadoch najneskôr do 72 hodín.

3
Krok 4: Certifikát

Po ohodnotení preskúšania ICAO English, vám vystavíme certifikát. Získavate tak tzv. ICAO English Level. Certifikát je oficiálny dokument a slúži na zápis kvalifikácie ICAO English do preukazu. A máte opäť na niekoľko rokov pokoj.

4
Krok 2: Preskúšanie

Preskúšanie ICAO English trvá približne 30 minút. Je možné ho absolvovať prakticky kdekoľvek. Examinátor počas preskúšania zhodnotí vaše jazykové schopnosti a odošle údaje na hodnotenie tzv. raterovi - LPR.

Najbližšie kurzy

Date Course
Place
Tomorrow
ICAO English
Online
Tomorrow
IR English
Online
26.09.2023
ICAO English, Frankfurt am. Main
Frankfurt am. Main
27.09.2023
ICAO English, Stockholm
Stockholm
28.09.2023
ICAO English, Bratislava
Bratislava
29.09.2023
ICAO English, Bratislava
Bratislava
AERO LANGUAGE

If you fly, a valid ICAO English is a must. Just as is a valid type rating and medical.

ProfiPilot is an ATO flight school (EASA approved training organization) and an LAB (language assessment body). We provide ICAO English Exams and EASA IFR English Exams under Aero Language brand.

I need ICAO English Level 6

A valid ICAO English qualification - the ICAO English language proficiency - is a requirement to fly internationally. The validity of the ICAO English is as important as is the validity of type rating, or medical.

The ICAO English service is provided by ProfiPilot under the Aero Language brand. We're professionals from with a wide range of backgrounds ranging from language assessors, flight instructors, flight examiners, to EASA senior examiners. We know ICAO English inside out.

You agree on a place of exam with our examiner in advance. In Aero Language, we are flexible. We know that many pilots leave the ICAO Exam to the last minute. If needed, we can provide the ICAO aviation English exam even at your place at home. Just give us a call.