air-up

Letecká angličtina a VFR komunikácia

Letecká komunikácia pre pilotov VFR. VFR English, alebo VFR Slovak je skúška z leteckej komunikácie, ktorú potrebujú piloti lietajúci podľa pravidiel VFR. Potrebuje ju teda každý jeden súkromný pilot, ale aj rekreačný pilot - pilot ľahkých lietadiel.

Letecká komunikácia je súčasťou leteckého výcviku, na ktorú pripravuje pilotných žiakov každá letecká škola. Teda mala by. Európske predpisy vyžadujú, aby letecká škola integrovala do leteckého výcviku aj letecký výcvik obsahujúci leteckú komunikáciu a leteckú frazeológiu.  Samotný letecký výcvik, výučba leteckej komunikácie a preskúšanie leteckej frazeológie je vyžadované Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055. Preskúšanie leteckej komunikácie musí zrealizovať letecká škola počas leteckého výcviku pred prvým samostatným letom (prvým sólom). Jazyková spôsobilosť je zapisovaná do preukazu spôsobilosti aj ak ste súkromný pilot - PPL(A), alebo rekreačný pilot - LAPL(A) lietajúci podľa pravidiel VFR.

Letecký examinátor, člen teamu Aero Language simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadením letovej prevádzky.  Preskúšanie leteckej komunikácie a leteckej frazeológie hodnotí v reálnom čase. Preskúšanie leteckej komunikácie je hodnotené spôsobom pass/fail.

Preskúšanie leteckej komunikácie môže využiť aj vaša letecká škola, v prípade, ak poskytuje letecká škola aj akékoľvek letecké kurzy pre lety VFR - najmä letecké kurzy súkromný pilot - PPL(A), alebo rekreačný pilot - LAPL(A).

Súčasťou preskúšania letecká komunikácia je simulácia letu podľa pravidiel VFR. Letecký examinátor z Aero Language simuluje riadiaceho letovej prevádzky, od vás je vyžadovaná štandardná frazeológia, ktorú používajú piloti pri letoch VFR.

Oblasti, ktoré sú súčasťou preskúšania leteckej komunikácie:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie
 • povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet
 • odletové postupy
 • núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko
 • zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky