Letecká ICAO angličtina

ICAO Angličtina je hovorovým označením jazykovej spôsobilosti - jednoducho letecká angličtina.

Poskytujeme preskúšanie leteckej ICAO angličtiny pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO, ako aj preskúšanie EASA IR Angličtiny poskytujú kvalifikovaní examinátori jazykovej spôsobilosti, tzv. language proficiency examiner. Ak si nie ste istí svojou úrovňou leteckej angličtiny alebo by ste si chceli "oprášiť" svoje jazykové znalosti, naši lektori vás radi privítajú na refresher kurzoch leteckej angličtiny ešte pred samotným preskúšaním ICAO English.

Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO je možné vykonať osobne v Bratislave a okolí. My však uprednostňujeme online preskúšanie ICAO angličtiny z dôvodu neobmedzenej flexibility všetkých zúčastnených. Preskúšanie ICAO English trvá približne 25 - 35 minút.

Pl Preskúšanie leteckej angličtiny

Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO poskytujeme našim klientom najčastejšie.Snažíme sa o to, aby naše služby jazykovej spôsobilosti boli čo najkompaktnejšie. Preto pred samotným preskúšaním leteckej angličtiny - ICAO English poskytujeme aj opakovací kurz ICAO angličtiny. Cieľom refresh kurzu ICAO English je zodpovedne vás pripraviť na preskúšanie ICAO English.
Ak ste budúci pilot IFR, možno vás bude zaujímať aj absolvovanie preskúšania IR Angličtiny. Sme jednou z mála organizácií v regióne oprávnenou poskytovať skúšku IR English. A okrem toho milujeme spoluprácu. Ak ste letecká škola, letecká spoločnosť alebo lektor angličtiny, máme čo ponúknuť aj vám.

ICAO English
ICAO English

IE ICAO English

Online preskúšanie leteckej angličtiny ICAO môže realizovať ktorýkoľvek z našich jazykových examintorov LPE. Preskúšanie jazykovej spôsobilosti realizujeme v súlade s normami ICAO a európskymi normami EASA. V závislosti od vašej úrovne a znalostí leteckej angličtiny vám bude po absolvovaní preskúśania udelená úroveň leteckej angličtiny ICAO. Každá úroveň angličtiny ICAO má špecifický dátum platnosti. 
Naše certifikáty leteckej angličtiny sú vydávané v súlade s normami ICAO a EASA. Naše preskúšanie leteckej angličtiny ICAO je teda platné a uznávané nielen členskými štátmi EASA. Realizovali sme preskúšanie jazykovej spôsobilosti aj pre mnohé štáty mimo EASA, ako je Južná Kórea, Južná Afrika, Srbsko a mnohé ďalšie.

Pp Priebeh preskúšania ICAO

Preskúšanie ICAO angličtiny trvá približne 25-35 minút. Pre istotu je však lepšie, ak si vyhradíte aspoň hodinu Vášho času.
Skúška ICAO English obsahuje niekoľko sekcií, ktoré je potrebné absolvovať. Examinátor jazykovej spôsobilosti sa s vami bude rozprávať a klásť Vám rôzne otázky. Vašou úlohou je komunikovať s examinátorom LPE. Očakávajte skôr plynulú konverzáciu ako štandardnú leteckú komunikáciu.  Examinátor jazykovej spôsobilosti sa zameriava primárne na nasledovné:

  • výslovnosť
  • vetná skladba - gramatika
  • slovná zásoba
  • plynulosť reči
  • porozumenie kontextu
  • interakcia s examinátorom
ICAO English
ICAO English

IL IFR Letecká angličtina

Preskúšanie EASA IR angličtiny sa vyžaduje podľa FCL.055(d). Pilot musí byť držiteľom kvalifikácie IR English pred prvým získaním prístrojovej kvalifikácie instrument rating. Examinátor simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadením letovej prevádzky, pričom jednotlivé časti hodnotí v reálnom čase. Preskúšanie IR English môže byť obzvlášť vhodné pre letecké školy poskytujúce letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikácie. Examinátor preberá funkciu ATC a žiadateľ funkciu pilota IFR. Je to preto, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ dokáže počas letu IFR používať angličtinu a štandardnú leteckú frazeológiu.
V rámci preskúšania IR English sa examinátor  zameriava najmä na schopnosť pilota reagovať na všetky bežné a núdzové situácie vrátane predletovej prípravy, brífingu, debrífingu a vyhodnocovania prevádzkových a meteorologických informácií.

La Letecká angličtina Bratislava

Preskúšanie leteckej angličtina Bratislava je služba, ktorú poskytujeme nie len v Bratislave, ale aj blízkom okolí aj prezenčnou formou. Letecká angličtina v Bratislave a jej preskúšanie môže byť zrealizované prostredníctvom siete našich examinátorov prakticky kdekoľvek online formou..

V rámci Slovenska poskytujeme preskúšanie leteckej angličtiny v Bratislave aj pre iné odbornosti. Ako jedniní na Slovensku môžeme poskytovať Leteckú IR Angličtinu. V roku 2019 sme boli prví, kto na Slovensku priniesol aj preskúšanie ICAO Slovenčiny pre ľudí, ktorí to potrebujú.

 

ICAO English