air-up

Letecká angličtina IFR - preskúšanie

Letecká angličtina - IFR English len v Aero Language. Boli sme prví a zatiaľ sme jediní na Slovensku, ktorí toto preskúšanie leteckej angličtiny môžeme robiť.

Letecká angličtina - resp. získanie kvalifikácie IFR angličtina je potrebné v prípade získania kvalifikácie IFR prístrojová kvalifikácia pre lety IFR - IR(A). Každý IFR pilot musí absolvovať preskúšanie IFR angličtiny pred získaním kvalifikácie IFR. Bez preskúšania leteckej angličtiny IFR, nebude do pilotného preukazu zapísaná prístrojová kvalifikácia IFR.

Letecký examinátor Aero Language simuluje reálnu komunikáciu, ktorá prebieha medzi pilotom a riadením letovej prevádzky počas letu IFR.  Preskúšanie leteckej IFR angličtiny - IFR English sa hodnotí v reálnom čase a jedná sa o typ skúšky PASS/FAIL. 

Preskúšanie leteckej angličtiny IFR English ponúka Aero Language aj pre letecké školy, ktoré majú v ponuke letecký výcvik a IFR letecké kurzy.

Hlavnou náplňou leteckej angličtiny IFR English je simulovať let IFR a ubezpečiť sa, že pilot je schopný v leteckej angličtine podľa pravidiel IFR.

Letecká angličtina IFR zahŕňa najmä nasledujúce oblasti, na ktoré sa počas preskúšania leteckej angličtiny zameriavame:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie
 • povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet
 • odletové postupy
 • núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko
 • zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky