air-up

Profesionálny letecký výcvik

Profesionálny letecký výcvik - je to klišé. Ale poznáme jeho význam.

Letecký výcvik môže v realizovať len letecká škola. V európskom priestore sa stretávame s dvomi základnými zriadeniami leteckej školy. Určitý letecký výcvik, spravidla obmedzený na letecký výcvik rekreačných pilotov môže poskytovať organizácia tzv. letecká škola DTO. 

Profesionálny letecký výcvik však môže poskytovať len letecká škola typu ATO.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje naša letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy zahŕňa široké spektrum leteckých výcvikov.  Leteckí inštruktori a leteckí examinátori, ktorí pôsobiai v rámci leteckej školy ProfiPilot Academy Bratislava majú mnohoročné skúsenosti z viacerých oblastí letectva - od vojenskej prevádzky, cez výcvikovú oblasť až po oblasť obchodnej leteckej dopravy. Sú medzi nami tak piloti s kvalifikáciou dopravný pilot, ale aj leteckí examinátori, leteckí inštruktori a ďalší.

Profesionálny letecký výcvik, ktorý letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy poskytuje zahŕňa elementárne kurzy - ako napríklad letecký výcvik pre odbornosť súkromný pilot - PPL(A).  

Rozširovací - modulový letecký výcvik ale aj letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikácia pre lety IFR a pre viacmotorové lietadlá - IR(A)/ME(SPA) je určený pre budúcich leteckých profesionálov, ktorí idú za kvalifikáciou dopravný pilot, či profesionálny pilot.

Vďaka profesionálnemu teamu leteckých inštruktorov poskytuje naša partnerská letecká škola Bratislava aj letecký výcvik na rôzne typy dopravných lietadiel. Ak ste práve na ceste za kvalifikáciou dopravný pilot, možno vás zaujme letecký výcvik v súčinnosti viacčlennej posádky - multi-crew cooperation MCC.

Ak je vaša letecká kvalifikácia "prepadnutá", letecká škola Bratislava Vám zabezpečí letecký výcvik, ktorý je potrebný na obnovenie platnosti, tzv. renewal training a následné letecké preskúšanie s examinátorom obnovenie platnosti vašej kvalifikácie.

Letecký výcvik, ktorý letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy poskytuje je možné ľubovoľne dopĺňať službami Aero Language a Flight Examiner.