air-up

Letecká škola Bratislava

Letecká škola BratislavaProfiPilot Academy realizuje kvalitný a profesionálny letecký výcvik.

Letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy je oprávnená poskytovať letecký výcvik podľa požiadaviek európskych predpisov. V rámci skupiny ProfiPilot Group úzko spolupracujú Aero Language ProfiPilot Academy aj v oblasti leteckej angličtiny, ale aj v oblasti leteckého výcvikuleteckých kurzov.

Letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy poskytuje okrem iného letecký výcvik, ktorý je označovaný ako modulový letecký výcvik, pričom je možné získať oprávnenia profesionálny pilot.

Letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy je držiteľom osvedčenia approved training organization (ATO) a je certifikovaná podľa Nariadenia 1178/2011, Časť ORA (Organizations).

Ako Aero Language spolupracujeme s viacerými leteckými školami ktoré sú držiteľmi osvedčenia letecká škola - ATO a ktoré poskytujú kvalitné letecké kurzy a letecké výcviky.

Základom leteckých kurzov je získanie - letecký preukaz súkromný pilot letúnov PPL(A), cez rôzne rozširujúce modulové výcviky, ako napríklad VFR Noc, viacmotorové lietadlá, prístrojová kvalifikácia IFR až po kabínu dopravného lietadla - po odbornosť tzv. Frozen ATPL(A).

Profesionálny pilot

Letecký výcvik do úrovne profesionálny pilot je časovo aj finančne náročná cesta. Inštruktori leteckej školy Bratislava ProfiPilot Academy sú leteckí profesionáli, ktorí si touto cestou v horizonte posledných cca 15 rokov prešli. Radi vám teda poradíme, akým sposobom zrealizovať váš letecký výcvik a ako vám naša partnerská letecká škola Bratislave môže byť na vašej ceste nápomocná.