air-up

Letecký výcvik - Letecká angličtina IFR

Letecký výcvik pred preskúšaním leteckej angličtiny IFR Vás pripraví na letecké preskúšaniePreskúšanie IFR English prebehne ešte jednoduchšie...

Letecký výcvik pred preskúšaním leteckej IFR angličtiny vás pripraví na samotné preskúšanie - letecká angličtina IFR. V rámci Slovenska sme boli v roku 2019 prví a doposiaľ sme jediní, ktorí poskytujú letecký výcvik na leteckú angličtinu IFR. Na Slovensku zatial obdobný kurz neexistuje. Preskúšanie letecká angličtina IFR prebiehalo na Slovensku len prostredníctvom teoretických skúšok na úroveň dopravný pilot - ATPL(A).

Letecký výcvik - letecká angličtina IFR a jeho štruktúra vás prevedie komunikačnými postupmi platnými pre lety podľa prístrojov - IFR.

Letecký výcvik na preskúšanie leteckej angličtina podľa požiadaviek EASA (letecká angličtina IFR) je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).