air-up

Letecký kurz ICAO English

Letecký kurz pre ICAO English Vás pripraví na preskúšanie z leteckej angličtiny.

Letecký kurz pre prípravu na preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English refresh vás pripraví na samotné preskúšanie ICAO English. Letecká angličtina tvorí prevažný obsah leteckého kurzu. Musíme však minimalizovať tzv. „washback effect“, ktorým by sme vás len cielen pripravili na preskúšanie ICAO English. To nie je žiadané a ani dovolené. Preto Letecký kurz na prípravu pred preskúšaním leteckej angličtiny - ICAO English refresh nie je len drilovačka pred skúškou ICAO English.

Letecký kurz pred preskúšaním ICAO English pozostáva z dvoch častí. Jedná sa o technickú časť leteckej angličtiny a samotnú prípravu na preskúšanie ICAO English.

V druhej časti pozostáva letecký kurz ICAO English aj zo simulovaného preskúšania leteckej angličtinyPreskúšanie ICAO English si tak nanečisto vyskúšate počas leteckého kurzu s jazykovým lektorom Aero Language.

Letecký kurz pred skúškou z leteckej angličtiny je možné absolvovať on-line. Nemusíte teda fyzicky sedieť v učebni s lektorom. Na absolvovanie leteckého kurzu vám stačí počítač, alebo tablet s dobrým pripojením na internet. Takýto letecký kurz poskytujeme v rámci Aero Language napríklad ako online workshop.