air-up

Seminár ICAO Examinátor

Seminár letecký examinátor pre leteckú angličtinu ICAO English. Ako na to? Jednoducho!

Letecký examinátor oprávnený vykonávať preskúšanie letecká angličtina - ICAO English môže vykonávať skúšky a hodnotenie skúšok ICAO English.

Seminár examinátor leteckej angličtiny ICAO English môže poskytovať organizácia TSP/LAB. V rámci Aero Language poskytujeme seminár exminátor leteckej angličtiny. Úspešný absolvent semináru bude môcť poskytovať preskúšanie a hodnotenie leteckej angličtiny - ICAO English. Letecká angličtina, jej preskúšanie a hodnotenie bude prebiehať pod administratívnym zastrešením Aero Language a nášho osvedčenia.

Aero Language ponúka možnosť absolvovať seminár examinátor leteckej angličtiny záujemcom, ktorí môžu byť z radov pilotov, riadiacich letovej prevádzky, ale aj jazykových špecialistov. Počiatočný seminár examinátor leteckej anglićtiny a následné letecké preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti examinátora absolvujete pod dohľadom našich jazykových senior examinátorov, ktorí vás pripravia na vykonávanie preskúšania ICAO English.

Ak ste pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky (ATC), súčasne so získaním oprávnenia examinátor leteckej angličtiny získate aj oprávnenie na preskúšanie leteckej komunikácie podľa požiadaviek - letecká angličtina IFR EnglishLetecká angličtina IFR English je obzvlášť dôležitá pre pilotov a budúcich žiadateľov o letecký výcvik na prístrojovú kvalifikáciu pre lety IFR.

Ako letecký examinátor pre ICAO English budete preskúšania letecká angličtina - ICAO English vykonávať samostatne a budete pri tom využívať administratívu Aero Language.