air-up

Letecký senior examinátor - hodnotenie spôsobilosti examinátora

Senior examinátor ako služba ProfiPilot Group je smerovaná najmä pre letecké školy. Sme oprávnení vykonávať hodnotenie spôsobilosti examinátorov.

Každý letecký examinátor musí absolvovať minimálne jedenkrát za tri roky tzv. hodnotenie spôsobilosti examinátora. Toto letecké preskúšanie hodnotenie spôsobilosti examinátora môže vykonať výhradne len inšpektor leteckého úradu, alebo poverený tzv. letecký senior examinátor. V rámci ProfiPilot Group ponúkame komplexné služby v oblasti preskúšania pilotov. Vďaka tomu Aero Language a letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy poskytujú v spolupráci s Flight-examiner.com aj tzv. hodnotenie spôsobilosti exmainátora (examiner assessment of competence).

Letecké preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti examinátora je možné kombinovať aj s preskúšaním leteckej angličtiny. Letecký senior examinátor je oprávnený poskytovať aj jazykové preskúšanie ICAO English, ktoré môže byť súčasťou hodnotenia spôsobilosti examinátora.

Letecký senior examinátor poskytuje letecké preskúšanie – hodnotenie spôsobilosti pre rôzne typy osvedčení letecký examinátor:

Letový examinátor - FLIGHT EXAMINER FE(A)

 • Letový examinátor FE(A) pre LAPL(A) - pilot ľahkých letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Letový examinátor FE(A) pre PPL(A) - súkromný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Letový examinátor FE(A) pre CPL(A) - obchodný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia

Examinátor triednej kvalifikácie - CRE

 • Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre SEP(land) - jednomotorové piestové letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti
 • Exminátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre MEP(land) - viacmotorové piestové letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre TMG- turistické motorizované klzáky- získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Rozšírenie oprávnení CRE pre predlžovanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - CRE - IRR

Examinátor pre lety IFR - IRE(A)

 • Examinátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) jednomotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti
 • Exminátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) - viacmotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenie
 • Rozšírenie oprávnení CRE o oprávnenia IRE(A) - na predlžovanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - CRE - IRR

Examinátor pre inštruktorov - FIE(A)

 • FIE(A) pre odbornosť letový inštruktor - FI(A) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie pre jenomotovoé letúne - CRE SEP(land) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové letúne - CRE MEP(land) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRI(A) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A)/TRE(A) pre odbornosť TRI(A) - inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie na typ Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Typový examinátor - TRE(A)

 • Examinátor TRE(A) pre Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Examinátor jazykovej spôsobilosti - LPE

 • ICAO English Language proficiency examiner (LPE) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti