air-up

Letecká škola

Letecká škola a v nej poskytovaný letecký výcvik častokrát predchádza preskúšaniam leteckej angličtiny, ktoré poskytuje Aero Language.

Služby, ktoré poskytujeme v rámci ProfiPilot Group sú úzko prepojené a zamerané na leteckú komunitu. Naša letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy poskytuje letecký výcvik. Pilotom a žiakom našej partnerskej leteckej školy ProfiPilot Academy, ale aj žiakom iných partnerských leteckých škôl poskytujeme rôzne jazykové služby.

Letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy v rámci leteckého výcviku súkromný pilot - PPL(A), alebo rekreačný pilot - LAPL(A) poskytuje základnú výučbu leteckej komunikácie leteckej frazeológie. Počas toho, ako žiaci leteckej školy podstupujú letecký výcvik, vstupuje do procesu aj Aero Language. V rámci služieb Aero Language sú žiaci leteckej školy Bratislava ProfiPilot Academy pripravovaní na preskúšanie leteckej angličtiny.

Letecká angličtina je tak v rámci leteckej školy ProfiPilot Academy poskytovaná sprostredkovane cez Aero Language. Samotné preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English, ale aj letecká IFR angličtina je poskytovaná leteckými examinátormi jazykovej spôsobilosti zo strany Aero Language.

Letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy taktiež vstupuje do procesu preskúšania pilotov prostredníctvom služby Flight-Examiner.com. V tomto prípade odporúča žiakov a pilotov na praktické preskúšanie s letovým examinátorom. 

V prípade, ak je niektorá kvalifikácia expirovaná, letecká škola zabezpečuje obnovovací a opakovací letecký výcvik pred tým, ako žiadateľa - pilota odporučí na letecké preskúšanie s examinátorom.

U nás - v ProfiPilot Group máte teda garanciu toho, že v rámci jednej organizácie dostanete kompletné služby v oblasti leteckého výcviku, ktorý poskytuje naša partnerská letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy, alebo niektorá z ďalších partnerských leteckých škôl v rámci Európy. Súčasne dostanete letecký výcvik a preskúšanie z odbornosti letecká angličtina, ktoré zabezpečuje Aero Language.